ادای احترام هزاران نفر به سنت آگاتا

ادای احترام هزاران نفر به سنت آگاتا

جشن سه روزه سنت آگاتا، قدیس حامی کاتانیا، کمی قبل از ظهر شنبه ششم فوریه به پایان می رسد. این جشنواره سالانه، سومین جشن مذهبی در ایتالیا به شمار می رود که تعداد زیادی در آن حضور پیدا می کنند.

جشن سه روزه سنت آگاتا، قدیس حامی کاتانیا، کمی قبل از ظهر شنبه ششم فوریه به پایان می رسد. این جشنواره سالانه، سومین جشن مذهبی در ایتالیا به شمار می رود که تعداد زیادی در آن حضور پیدا می کنند.

تازه‌ترین ویدیو