ساخت قطارهای شهری جدید، افتخاری ملی برای کره شمالی

ویدیوها. ساخت قطارهای شهری جدید، افتخاری ملی برای کره شمالی

این تصاویر که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده، حرکت قطارهای شهری جدید در خطوط مترو پیونگ یانگ، پایتخت این کشور را نشان می دهد. کره شمالی تولید این قطارها را که می گوید تماما در داخل این کشور ساخته شده، افتخاری برای خود به شمار می آورد.

این تصاویر که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده، حرکت قطارهای شهری جدید در خطوط مترو پیونگ یانگ، پایتخت این کشور را نشان می دهد. کره شمالی تولید این قطارها را که می گوید تماما در داخل این کشور ساخته شده، افتخاری برای خود به شمار می آورد.

تازه‌ترین ویدیو