شکار یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن

ویدیوها. شکار یک ماهی مرکب غول پیکر در آبهای ژاپن

ماهیگیران ژاپنی از شکار یک نمونه غول پیکر ماهی مرکب در آبهای تویاما در شمال غربی توکیو خبر دادند. به گفته آنها اندازه این ماهی مرکب ۳.۷ متر و نسبتا جوان است.

ماهیگیران ژاپنی از شکار یک نمونه غول پیکر ماهی مرکب در آبهای تویاما در شمال غربی توکیو خبر دادند. به گفته آنها اندازه این ماهی مرکب ۳.۷ متر و نسبتا جوان است.

تازه‌ترین ویدیو