سورتمه بابانوئل به راه افتاد

سورتمه بابانوئل به راه افتاد

سال میلادی به آخر رسیده و بابانوئل دوباره دست به کار شده است: سوار بر سورتمه، افسار گوزنها را به دست گرفته، و راهی مقصدش می شود. مقصدش؟ خانه همه دختربچه ها و پسربچه هایی که بابانوئل به خاطر رفتار خوبشان در سال گذشته به آنها هدیه می دهد!

سال میلادی به آخر رسیده و بابانوئل دوباره دست به کار شده است: سوار بر سورتمه، افسار گوزنها را به دست گرفته، و راهی مقصدش می شود. مقصدش؟ خانه همه دختربچه ها و پسربچه هایی که بابانوئل به خاطر رفتار خوبشان در سال گذشته به آنها هدیه می دهد!

تازه‌ترین ویدیو