ورزشکاران جهان در بازیهای هوایی دبی

ورزشکاران جهان در بازیهای هوایی دبی

در مجموع ۸۵۴ ورزشکار از ۵۵ کشور جهان در دبی جمع شدند تا در مسابقات جهانی بازیهای هوایی شرکت کنند. این اولین دور از مسابقات بین المللی و چند رشته ای برای این دسته از ورزشکاران در جهان است. در دوران برگزاری این رقابتها نمایشهایی دیدنی با بالونها، کشتیهای هوایی و غیره برگزار می شود.

در مجموع ۸۵۴ ورزشکار از ۵۵ کشور جهان در دبی جمع شدند تا در مسابقات جهانی بازیهای هوایی شرکت کنند. این اولین دور از مسابقات بین المللی و چند رشته ای برای این دسته از ورزشکاران در جهان است. در دوران برگزاری این رقابتها نمایشهایی دیدنی با بالونها، کشتیهای هوایی و غیره برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو