درگیری در پارلمان کوزوو

درگیری در پارلمان کوزوو

مخالفان دولت کوزوو، در اعتراض به توافق برای عادی سازی روابط با صربستان، در صحن پارلمان کوزوو از اسپری فلفل و گاز اشک آور استفاده کردند. در خاج از ساختمان پارلمان نیز معترضان به سمت پلیس سنگ و رنگ پرتاب کردند. آنها خواهان لغو توافقات اخیر دولت با صربستان و مونته نگرو بودند.

مخالفان دولت کوزوو، در اعتراض به توافق برای عادی سازی روابط با صربستان، در صحن پارلمان کوزوو از اسپری فلفل و گاز اشک آور استفاده کردند. در خاج از ساختمان پارلمان نیز معترضان به سمت پلیس سنگ و رنگ پرتاب کردند. آنها خواهان لغو توافقات اخیر دولت با صربستان و مونته نگرو بودند.

تازه‌ترین ویدیو