صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی

تصاویر ضبط شده توسط دوربینی که در خودروی پلیس در اوکلاهامای آمریکا نصب بوده صحنه تصادف آن با خودرویی که در جهت مقابل در حرکت بوده را نشان می دهد.

تصاویر ضبط شده توسط دوربینی که در خودروی پلیس در اوکلاهامای آمریکا نصب بوده صحنه تصادف آن با خودرویی که در جهت مقابل در حرکت بوده را نشان می دهد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست