سیل شدید در بودروم

ویدیوها. سیل شدید در بودروم

پس ازسه ساعت بارش شدید باران، سیل خیابانهای شهر بودروم در ترکیه را فرا گرفت و باعث ویرانی بسیاری از زیر ساختهای شهری شد.

پس ازسه ساعت بارش شدید باران، سیل خیابانهای شهر بودروم در ترکیه را فرا گرفت و باعث ویرانی بسیاری از زیر ساختهای شهری شد.

تازه‌ترین ویدیو