کاهش ورود پناهجویان به جزایر یونان

ویدیوها. کاهش ورود پناهجویان به جزایر یونان

نگرانی از وقوع طوفان، باعث کاهش قایقهای حامل پناهجویان سوری شده است. در حالی که در حالت عادی روزانه بیست قایق وارد جزیره لسبوس می شدند، این تعداد هم اکنون به سه قایق کاهش یافته است.

نگرانی از وقوع طوفان، باعث کاهش قایقهای حامل پناهجویان سوری شده است. در حالی که در حالت عادی روزانه بیست قایق وارد جزیره لسبوس می شدند، این تعداد هم اکنون به سه قایق کاهش یافته است.

تازه‌ترین ویدیو