مادر فلسطینی کودکش را از دست سرباز اسرائیلی نجات می دهد

مادر فلسطینی کودکش را از دست سرباز اسرائیلی نجات می دهد

درگیری خانواده فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی برای نجات یک کودک دوازده ساله فلسطینی در حاشه اعتراض به گسترش شهرکسازی اسرائیل در روستای نبی صالح در کرانه باختری.

درگیری خانواده فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی برای نجات یک کودک دوازده ساله فلسطینی در حاشه اعتراض به گسترش شهرکسازی اسرائیل در روستای نبی صالح در کرانه باختری.

تازه‌ترین ویدیو