کارگردان اوکراینی به بیست سال زندان در روسیه محکوم شد

ویدیوها. کارگردان اوکراینی به بیست سال زندان در روسیه محکوم شد

دادگاهی در مسکو اولگ سنتسوف، کارگردان اوکراینی را به دلیل «فعالیت های تروریستی» به بیست سال زندان در یک بازداشتگاه فوق امنیتی روسیه محکوم کرد. این کارگردان ۳۹ ساله ماه آوریل سال ۲۰۱۴ در شبه جزیره کریمه دستگیر شده بود.

دادگاهی در مسکو اولگ سنتسوف، کارگردان اوکراینی را به دلیل «فعالیت های تروریستی» به بیست سال زندان در یک بازداشتگاه فوق امنیتی روسیه محکوم کرد. این کارگردان ۳۹ ساله ماه آوریل سال ۲۰۱۴ در شبه جزیره کریمه دستگیر شده بود.

تازه‌ترین ویدیو