مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

ویدیوها. مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

مجارستان میزبان یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی

صحنه هایی پر شور و هیجان از یکی از بزرگترین جشنواره های اروپایی در بوداپست مجارستان.

جشنواره زیگت طی دهم تا هفدهم اوت نزدیک به چهارصد هزار نفر را در پایتخت مجارستان جمع کرده است.

این جشنواره باشکوه در جزیره ای در رودخانه دانوب صحنه اجراهای مختلفی از رابی ویلیامز تا آلت- جی و انترپول است.

تازه‌ترین ویدیو