موج مهاجران یونانی و صربستانی به مقدونیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

موج مهاجران یونانی و صربستانی به مقدونیه

کشور مقدونیه شاهد ورود موج مهاجران از مرزهای جنوبی و شمالی خود با کشورهای یونان و صربستان است. نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در مقدونیه بر این باورند که در حال حاضر با بالا رفتن شدید دمای هوا در جنوب، خانواده مهاجران همراه با کودکان و افراد سالخورده در وضعیت دشواری بسر می برند.

کشور مقدونیه شاهد ورود موج مهاجران از مرزهای جنوبی و شمالی خود با کشورهای یونان و صربستان است. نمایندگان سازمانهای غیر دولتی در مقدونیه بر این باورند که در حال حاضر با بالا رفتن شدید دمای هوا در جنوب، خانواده مهاجران همراه با کودکان و افراد سالخورده در وضعیت دشواری بسر می برند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست