بحران پناهجویان: شش هزار پناهجو از مدیترانه نجات داده شدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بحران پناهجویان: شش هزار پناهجو از مدیترانه نجات داده شدند

نیروی دریایی آلمان در جریان عملیات برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا برای نجات پناهجویان، روز شنبه بیش از یکهزار پناهجو را از دریای مدیترانه نجات دادند. در دو روز آخر هفته کشتی های اتحادیه اروپا دست کم ۶ هزار زن، مرد و کودک را از دریا نجات دادند.

نیروی دریایی آلمان در جریان عملیات برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا برای نجات پناهجویان، روز شنبه بیش از یکهزار پناهجو را از دریای مدیترانه نجات دادند. در دو روز آخر هفته کشتی های اتحادیه اروپا دست کم ۶ هزار زن، مرد و کودک را از دریا نجات دادند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست