نجات پناهجویان و انتقال اجساد تعدادی از آنها به سیسیل

ویدیوها. نجات پناهجویان و انتقال اجساد تعدادی از آنها به سیسیل

اجساد ۱۷ پناهجویی که در جریان سفر دریایی برای رسیدن به سواحل اروپا فوت کرده اند، روز یک شنبه ۳۱ ماه مه توسط یک کشتی نجات وارد بندر آگوستا در سیسیل ایتالیا شد. گروه نجات توانستند ۴۵۴ پناهجو را که از آفریقا و از طریق آب های مدیترانه عازم اروپا بودند، نجات دهند.

اجساد ۱۷ پناهجویی که در جریان سفر دریایی برای رسیدن به سواحل اروپا فوت کرده اند، روز یک شنبه ۳۱ ماه مه توسط یک کشتی نجات وارد بندر آگوستا در سیسیل ایتالیا شد. گروه نجات توانستند ۴۵۴ پناهجو را که از آفریقا و از طریق آب های مدیترانه عازم اروپا بودند، نجات دهند.

تازه‌ترین ویدیو