More about this topic

European Commission President Ursula von der Leyen, NATO Secretary General Jens Stoltenberg
در حال نمایش بعدی
حساسیت روی برابری دستمزد در اتحادیه اروپا بیشتر می‌شود
در حال نمایش بعدی
مطیع الله ویسا، حامی آموزش دختران در افغانستان
در حال نمایش بعدی
آگهی
چرا در مورد آندومتریوز اطلاعات کمی وجود دارد؟
در حال نمایش بعدی
گروهی از زنان افغان در حال بازی فوتبال در سال ۲۰۱۳
در حال نمایش بعدی
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، چهارشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
Women Protest
در حال نمایش بعدی
تجمع دختران بازمانده از تحصیل در دانشگاه در افغانستان
در حال نمایش بعدی
موج مسمویت دانش‌آموزان در ایران
در حال نمایش بعدی
U.N. Human Rights Council
در حال نمایش بعدی
Britain Salman Rushdie
در حال نمایش بعدی
صحنه‌ای از فیلم چمدان قرمز
در حال نمایش بعدی
زن و کودک فرانسوی در اردوگاه روژ در شمال سوریه
در حال نمایش بعدی