More about this topic

جنگ در افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
نمایندگان طالبان با مقام‌های ارشد ازبکستان برای مذاکرات صلح گفتگو کردند
در حال نمایش بعدی
افغانستان؛ بازماندگان حمله به جنبش روشنایی به دیوان کیفری بین المللی شکایت کردند
در حال نمایش بعدی
هزینه‌های جنگ افغانستان مایه رنج ترامپ؛ استراتژی آمریکا بازبینی می‌شود
در حال نمایش بعدی