رودی جولیانی

More about this topic

AP edited in Canva
در حال نمایش بعدی
رودی جولیانی در حال سخنرانی در گردهم‌آیی مجاهدین خلق
در حال نمایش بعدی