تلسکوپ فضایی جیمز وب

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
تصویر ترکیبی از سحابی حلقه به وسیله دوربین فروسرخ نزدیک تلسکوپ فضایی جیمز وب
در حال نمایش بعدی
تلسکوپ فضایی نانسی رومن
در حال نمایش بعدی
کهکشان NGC 3256
در حال نمایش بعدی
تصویر از دورترین کهکشان‌های رصد شده در عمق کیهان
در حال نمایش بعدی
ستارگان
در حال نمایش بعدی
تصویر یک اختروَش، که طبق تحقیقات جدید به هنگام برخورد دو کهکشان مشتعل می‌شود
در حال نمایش بعدی
تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان‌ها
در حال نمایش بعدی
تصویرسازی از سیاره احتمالی سنگی
در حال نمایش بعدی
تصویر تلسکوپ جیمز وب
در حال نمایش بعدی
تلسکوپ فضایی نانسی رومن
در حال نمایش بعدی
تصویر منتشر شده توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا از شش کهکشان عظیم جدید
در حال نمایش بعدی