More about this topic

آگهی
اولین مورد سرطان ثبت شده ۱.۷ میلیون سال پیش رخ داد. این سرطان در استخوان انگشت پای یکی از بستگان اولیه انسان پیدا شده است.
در حال نمایش بعدی
دندان باستانی کشف‌شده در سیبری
در حال نمایش بعدی
اعدام با گیوتین در فرانسه
در حال نمایش بعدی
حجاری متعلق به مصر باستان زنی را در حال بوئیدن یک نیلوفر آبی نشان می‌دهد
در حال نمایش بعدی