بررسی خواص دارویی زهر عنکبوتها در دانشگاه ایرلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی خواص دارویی زهر عنکبوتها در دانشگاه ایرلند

کارشناسان بخش پژوهش دانشگاه ملی ایرلند گفته اند که زهر چهارصد عنکبوت بومی این کشور دارای خصوصیات دارویی است. آنها برای انجام این آزمایشها باید مقدار بسیار اندکی از زهر عنکبوت یا سایر موجودات را تهیه کنند. این دانشمندان افزوده اند که زهر یک نوع عنکبوت بومی غارهای شمال ایرلند می تواند در درمان باکتریها موثر باشند.

استاد این دانشگاه با اشاره به مزیت زهر عنکبوت می گوید: «به نظر می رسد زهر عنکبوت باکتری را نابود می کند ولی سلول انسانی را از بین نمی برد.»

داشنمندان این مرکز تنها به عنکبوت اکتفا نکرده و خصوصیات دارویی زهر موجودات دیگر مانند عقرب، هزار پا و همچنین خواص درمانی اسفنج دریایی و یا جوهر هشت پا را نیز بررسی می کنند. افق های تازه ای در درمان و دارو باز می شود. این کارشناسان موثر بودن زهر جانوران برای درمان بیماری هایی مانند سرطان را نیز بررسی می کنند.