پژوهش درباره تعادل انسان و حرکت با روبات کابلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پژوهش درباره تعادل انسان و حرکت با روبات کابلی

یک روبات کابلی با هشت کابل از سقف آویزان است و هر کابل با موتوری روی زمین کنترل می شود. روبات کابلی که به جهات مختلف بالا و پایین حرکت می کند ابزاری پژوهشی برای بررسی تعادل انسان است. دانشمندان در موسسه پژوهشی «مکس پلانک» آلمان تلاش می کنند ارتباط بین گوش میانی و چشم در ایجاد تعادل را درک کنند. این ابزار همراه با عینک های واقعیت مجازی امکان تازه ای برای بررسی چگونگی درک سیستم عصبی انسان از حرکت فراهم کرده است.

فیلیپ مایرماستر، یکی از دانشمندان این مرکز می گوید: «اینجا محرک ها را کنترل می کنیم. ما سازه ای با الیاف کربنی طراحی کردیم. وزن کل روبات ۸۰ کیلوگرم است. با استفاده از فناوری هوا فضا سبک ترین کابین را از مواد موجود و در دسترس ساخته ایم. کابل ها نیروی یک و نیم تن را تحمل می کنند و شتاب سرعت کابین یا همان روبات یک و نیم برابر نیروی جاذبه است.»

این روبات را می توان در اندازه کوچکتر و برای فضای کمتر طراحی کرد. ولی موسسه «مکس پلانک» قصد ندارد این ابزار صرفا هدف پژوهشی را به بازار مصرف تجاری عرضه کند. ماریا مهندس بخش ادراک و حرکت انسانی در این موسسه می گوید: «حس حرکت آن واقعی است. فضای بزرگ امتیاز زیادی دارد. همه حرکات ممکن یک اتومبیل قابل پیاده کردن هستند. و همه آنها واقعی حس می شوند.»

این تجربه هیجان آور با اینکه پیش نمونه اولیه است ولی موجب امیدواری علم پزشکی به درک بهتر از تاثیر حرکت در تعادل انسان و همچنین و درمان اختلالات تعادلی است.