بررسی بحران شرکت ایرفرانس در «نبض تجارت»

بررسی بحران شرکت ایرفرانس در «نبض تجارت»
نگارش از Euronews

شرکت هواپیمایی ایرفرانس اجرای برنامه تجدیدساختار خود را که در آن حذف مشاغل نیز گنجانده شده تایید کرد. اما این خبر تیتر رسانه ها را به خود اختصاص

شرکت هواپیمایی ایرفرانس اجرای برنامه تجدیدساختار خود را که در آن حذف مشاغل نیز گنجانده شده تایید کرد. اما این خبر تیتر رسانه ها را به خود اختصاص نداد، بلکه عکسهای مربوط به مسئولان این شرکت که پس از مورد تعرض قرار گرفتن و پاره شدن لباسشان از صحنه گریختند.

کارکنان خشمگین پس از انتشار خبر حذف مشاغل به جلسه کمیته مرکزی کمپانی حمله کردند. مدیر منابع انسانی و مسئول پروازهای مسافت طولانی در این جلسه حضور داشتند و مورد تعرض فیزیکی قرار گرفتند.

مدیر منابع انسانی شرکت ایرفرانس پس از آنکه مورد حمله و تعرض فیزیکی قرار گرفت در واکنش اعلام کرد این عمل منعکس کننده تصویر و اراده همه کارکنان شرکت نیست.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه نیز مراتب تاسف و شگفتی خود را از این خشونتها اعلام کرد و طرفین را به برقراری مجدد گفتگو دعوت کرد. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه نیز موضعی مشابه داشت.

دولت فرانسه صاحب ۱۷ درصد سهام ایرفرانس نیز مراتب حمایت و پشتیبانی خود را از مدیریت گروه ایرفرانس کی ال ام اعلام کرد.

مطالب مرتبط