تلاش در جهت پیش بینی وقوع سونامی در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش در جهت پیش بینی وقوع سونامی در اروپا

اقیانوس ها می توانند خشن و بی رحم و غیرقابل پیش بینی باشند. سونامی، توفان و سیل، همه و همه می تواند بسیاری را قربانی کند، اما چگونه می توان با این خشونت برخورد کرد.

در ستوبال پرتغال دانشمندان سعی دارند دست کم آغاز یک سونامی را پیش بینی کنند و به ساکنان هشدار بدهند. مدیر آزمایشگاه بحران در اروپا می گوید: “می خواهیم میزان بالا امدن آب را در هر لحظه اندازه گیری کنیم و در هر لحظه آنها را تحلیل کنیم. این گونه می توانیم سونامی را زودتر از موعد دریابیم و به شهروندان هشدار بدهیم.”

برای این کار حسگرهای صوتی در کنار سواحل نصب شده است. اگر آب در زمانی کوتاه بالا بیاید، دستگاه سریعا حضور موجهای بلند را به مرکز گزارش می دهد و این موضوع بسرعت تحلیل می شود.

یکی از مهندسان طرح می گوید: “این حسگرهای صوتی به پایه های ثابت وصل می شوند. با حرکات امواج بالاو پایین می روند. این گونه بهتر میزان بالا آمدن سطح آب را اندازه گیری می کنیم.”

حسگرهای صوتی بهترین راه حل برای اندازه گیری سطح آب اقیانوسها هستند. در سال 1775 میلادی شهر لیسبون بواسطه امواج عظیم سونامی کاملا ویران شد.

در مرکز مدیریت بحران های اروپایی تمام تحولات و تغییرات این امواج بررسی می شود. در آنجا اندازه امواج تحلیل می شوند و زنگهای خطر در صورت وقوع سونامی بصدا در می آیند.