توافق وزرای اروپا در مورد آینده بخش فضا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق وزرای اروپا در مورد آینده بخش فضا

شهر ناپل ایتالیا شاهد نشست مهمی درباره آینده تحقیقات فضایی در اروپا بود. از پرتاب موشک به فضا تا رباتهای کاوشگر مریخ، مسائل بسیاری مورد بحث قرار گرفتند، از جمله و به ویژه مسئله بودجه. وزرای بیست کشور عضو در آژانس فضایی اروپا، در مورد پروژه های مختلف و نحوه اجرای آنها، تصمیم گیری کردند و بحث های داغی انجام شد.

در کل، کشورهای عضو آژانس اروپا، بخش کوچکی از بودجه کشور خود را به فضا اختصاص می دهند. اما این دیدگاه که سرمایه گذاری در فضا، در دراز مدت یک سرمایه گذاری استراتژیک است و باعث رشد و پیشرفت اقتصادی می شود، در افکار عمومی طنین خوبی دارد. امری که باعث تشویق سیاستمداران هم هست.

در پایان اجلاس ناپل، با وجود بحران اقتصادی، آژانس فضایی اروپا موفق شد بودجه خود را حفظ کند. برای یک دوره سه ساله، این بودجه به بیش از ده میلیارد یورو می رسد.

Bonus interview: The UK’s newfound enthusiasm for space
Bonus interview: French minister’s feedback on ESA ministerial
Bonus interview: German space chief discusses DLR’s position in ESA