نابرابری جنسیتی در عرصه تحقیقات علمی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نابرابری جنسیتی در عرصه تحقیقات علمی

عرصه پژوهش از دیرباز عمدتا تحت تسلط مردان بوده است. زنان در رشته های متعدد حضور کمی دارند و بندرت به رتبه های بالای علمی دست پیدا می کنند.

دلیل این عدم تعادل چیست؟ و چه چیزی باید تغییر کند تا زنان بتوانند در این عرصه ها بدرخشند؟ در برنامه “جهان آینده” این هفته به دنبال پاسخ ها می رویم.