واکنش های متفاوت نمایندگان پارلمان اروپا به استقلال کاتالونیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش های متفاوت نمایندگان پارلمان اروپا به استقلال کاتالونیا

همکارمان در پارلمان اروپا سعی کرد تا نظر برخی از نمایندگان پارلمان درباره استقلال کاتالونیا را جویا شود.

فیلیپ لامبرت نماینده سبزها از بلژیک در این باره می گوید: «گفتگو بهترین راه حل است. راههای برای هموارشدن گفتگو میان ماریانو راخوی، نخست وزیر و رییس منطقه کاتالونیا تشکیل شده است. حالا این این دو می توانند با هم گفتگو کنند اگر هم که نخواهند ابتکار عمل را بدست بگیرند ما از کمیسیون اروپا می خواهیم در این مساله میانجی گری کند. »

اما همچون مردم اسپانیا نظرات مخالف در پارلمان اروپا هم وجود دارد. خوان فرناندو لوپز نماینده سوسیالیستهای اسپانیا در پارلمان اروپا می گوید: «جواب ما به هر میانجی گری نه خواهد بود. اتحادیه اروپا درباره کاتالونیا واکنش مشخصی داشته است هیچ گاه اتحادیه اروپا حق استقلال کاتالونیا و یا منطقه ای دیگر را بطور یکجانبه و غیرقانونی نمی پذیرد.»

به نظر نمی رسد که اتحادیه اروپا با وجود افزایش بی سابقه تنشها حول اعلام استقلال کاتالونیا بخواهد وارد عمل شود و در این بحران میانجی گری کند.