آیا برکسیت از اهمیت زبان انگلیسی در اتحادیه اروپا کم می کند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا برکسیت از اهمیت زبان انگلیسی در اتحادیه اروپا کم می کند؟

با آغاز مذاکرات برکسیت و حتمی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برخی از از مقامات اروپایی معتقدند که زبان انگلیسی دیگر اولویت اول زبانی نخواهد بود. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در این رابطه گفت که «اندک اندک انگلیسی اهمیتش را از دست می دهد.»

مدیر یکی از مدارس زبان وابسته به اتحادیه اروپا در بروکسل می گوید: « فکر می کنم که انگلیسی در همین سطح بماند اما امیدواریم که زبان های دیگر اروپایی اهمیت بیشتری پیدا کنند. برای فراگیری انگلیسی شاهد کاهش بسیار جزئی درخواست ها بوده ایم اما شاید نتوان آنرا مستقیما با برکسیت مرتبط دانست.»

مشاور عالی سفارت بریتانیا در بروکسل می گوید: «مسئولیت مهم ما در اینجا نزدیک کردن ارتباط بین بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. نه فقط نزدیکی بین دولتها بلکه بیشتر بین شهروندان. این مساله برای ما اهمیت زیادی دارد و معتقدیم برای اینکار راه درازی در پیش است.»

یک تاجر بلژیکی که در کلاسهای زبان انگلیسی موسسه زبان اتحادیه اروپا شرکت می کند نیز می گوید: «به نظرم اهمیت زبان انگلیسی ربطی به برکسیت ندارد. ما در جهانی زندگی می کنیم که انگلیسی در آن زبان اول و حرفه ای میان ملتهاست. برای ارتباط در این جهان انگلیسی نقش مهمی دارد.»