اخبار از بروکسل؛ کریستین لاگارد خواهان بخشش قسمتی از بدهی های یونان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ کریستین لاگارد خواهان بخشش قسمتی از بدهی های یونان شد

موافقت کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول با بخشش قسمتی از بدهی های یونان، اعلام نظر کمیسیون اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در مجارستان و مراسم یکصدمین سالگرد مرگ لودویک زامنهوف، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.