اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا در مالت

اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران اتحادیه اروپا در مالت
نگارش از Euronews

اجلاس غیر رسمی رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مالت، موضوع این برنامه اخبار از بروکسل است.

اجلاس غیر رسمی رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مالت، موضوع این برنامه اخبار از بروکسل است.

مطالب مرتبط