اخبار از بروکسل؛ چالش های پیش روی رئیس جدید پارلمان اروپا

اخبار از بروکسل؛ چالش های پیش روی رئیس جدید پارلمان اروپا
نگارش از Euronews

چالش های پیش روی آنتونیو تایانی، رئیس جدید پارلمان اروپا، دیدگاه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا درباره برکسیت و نشست نمایندگان پارلمان اروپا درباره وضعیت پناهجویان، موضوعات این برنامه اخبار از برو

چالش های پیش روی آنتونیو تایانی، رئیس جدید پارلمان اروپا، دیدگاه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا درباره برکسیت و نشست نمایندگان پارلمان اروپا درباره وضعیت پناهجویان، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط