اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف به نادیه مراد و لمیاء حجی بشار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف به نادیه مراد و لمیاء حجی بشار

جایزه حقوق بشری ساخاروف امسال، روز سه شنبه در پارلمان اروپا به نادیه مراد و لمیاء حجی بشار، دو زن رنج دیده ایزدی عراقی اهدا شد. نادیه مراد از نمایندگان پارلمان اروپا خواست که به کمک ایزدیان عراق بروند.

او گفت: «اگر جهان نمی تواند در سرزمین خودمان از ما حمایت کند، اروپایی ها می توانند راه مهاجرت ۵۰۰ هزار ایزدی را به سرزمین شان هموار کنند، مانند مهاجرتی که پس از هولوکاست انجام شد. ما قربانیان نسل کشی و برده داری هستیم. باید هم در سطح محلی و هم بین المللی برای محاکمه جنایتکاران ساختاری درست شود.»

گروه حکومت اسلامی دو سال پیش، روستای کوشو، محل زندگی این دو زن را تصرف کرد و مردان را کشت و تمامی زنان و دختران را به بردگی جنسی واداشت.

جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت ترکیه و مصطفی جمیلف، رهبر جامعه تاتار شبه جزیره کریمه دیگر نامزدهای نهایی دریافت جایزه امسال بودند.

چهار سال پیش این جایزه به صورت مشترک به جعفر پناهی، کارگردان و نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر از ایران اعطا شده بود.