اخبار از بروکسل؛ نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

دیدگاه کارل دوگوخت، کمیسر پیشین بازرگانی اتحادیه اروپا درباره مخالفت پارلمان منطقه والونی بلژیک با تصویب توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا، نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تازه ترین گزارش سازمان آمار اروپا درباره فقر در این قاره، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.