ایجاد وبسایت «ای یو لیکس» برای مبارزه با فساد مالی صاحبان قدرت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایجاد وبسایت «ای یو لیکس» برای مبارزه با فساد مالی صاحبان قدرت

نخستین جلسه کمیته بررسی اسناد پاناما، روز سه شنبه در پارلمان اروپا برگزار شد. در این جلسه نمایندگان خبر از ایجاد وبسایت «ای یو لیکس» (EULeaks)، دادند. شهروندان می توانند از طریق این وبسایت تخلفات مالی سیاستمداران و ثروتمندان را گزارش دهند.

سیون ژیگولد، نماینده آلمانی پارلمان اروپا درباره این وبسایت گفت: «ای یو لیکس (EULeaks)، این امکان را می دهد تا افراد به شکل ناشناس و در فضایی امن تخلفات را که در نهادهای اروپایی و در کشورهای عضو انجام می شود گزارش کنند.»

کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی پنج ماه پیش با انتشار اسناد پاناما، پرده از فساد مالی صاحبان قدرت برداشتند.

ژولیان استین، از اعضای گروه افشا کننده این اسناد درباره سختی کارشان اظهار داشت: «یازده و نیم میلیون سند در اختیار داشتیم. تشخیص اینکه چه سندی مهم است و چه سند مهم و جالب نیست، سخت بود. سپس باید درباره نوع مدارک تحقیق می کردیم.»

ورنر لانگر، نماینده آلمانی پارلمان اروپا درباره افرادی که نامشان در این اسناد مطرح شده، گفت: «از طریق رسانه ها متوجه شدیم که این افشاگری ها موجب استعفای نخست وزیر ایسلند شد. می دانیم که در اسناد پاناما نام وزرای مالت و دیگر کشورها مطرح شده است و هم چنین نام نزدیکان خیلی ها در این اسناد دیده می شود.»