اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از گزارش تکان دهنده یونیسف تا افزایش انتقادها از پیوستن باروسو به گلدمن ساکس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از گزارش تکان دهنده یونیسف تا افزایش انتقادها از پیوستن باروسو به گلدمن ساکس

در ابتدای این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، دو گزارش درباره افزایش مخالفتها از پیوستن ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس و گزارش تکان دهنده یونیسف، ارائه خواهد شد.

دیدگاه دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق بریتانیا درباره بحران پناهجویان و همه پرسی در مجارستان در زمینه تقسیم پناهجویان در کشورهای اروپایی، از موضوعات دیگر این برنامه است.