اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از قتل کشیش ژاک همل تا مدیریت میشل بارنیه در برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از قتل کشیش ژاک همل تا مدیریت میشل بارنیه در برکسیت

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، دو گزارش درباره حمله به کلیسای سنت اتین دو رُورِ فرانسه و دیدار بوریس جانسون و ژان مارک ارو، وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه ارائه خواهد شد.

گفتگو با دیدیه لورآ، محقق دانشگاه آزاد بروکسل درباره حمله به کلیسای سنت اتین دو رُورِ و انتصاب میشل بارنیه، وزیر خارجه پیشین فرانسه به ریاست تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا در گفتگوهای مربوط به برکسیت، موضوعات دیگر این برنامه هستند.