اخبار از بروکسل؛ حمله تروریستی به کلیسایی در فرانسه

اخبار از بروکسل؛ حمله تروریستی به کلیسایی در فرانسه
نگارش از Euronews

در این برنامه اخبار از بروکسل، نظر دیدیه لورآ، محقق دانشگاه آزاد بروکسل درباره حمله تروریستی به کلیسای سنت اتین دو رورِ، واقع در شمال فرانسه، ارائه خواهد شد.

در این برنامه اخبار از بروکسل، نظر دیدیه لورآ، محقق دانشگاه آزاد بروکسل درباره حمله تروریستی به کلیسای سنت اتین دو رورِ، واقع در شمال فرانسه، ارائه خواهد شد.

تشریح کمکهای مالی اتحادیه اروپا به پناهجویان در ترکیه، موضوع دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط