اخبار از بروکسل؛ برگزاری مراسم روز ملی بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ برگزاری مراسم روز ملی بلژیک

در این برنامه اخبار از بروکسل، نظر گیدو وان ویمیرسش، رئیس پلیس منطقه مرکزی بروکسل درباره تدابیر امنیتی مراسم روز ملی بلژیک ارائه خواهد شد.

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره طرح مربوط به دستمزد کارگران، موضوع دیگر این برنامه است.