اخبار از بروکسل؛ حمله به عراق آخرین راه حل نبود

اخبار از بروکسل؛ حمله به عراق آخرین راه حل نبود
نگارش از Euronews

نتیجه تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ سال ۲۰۰۳ عراق روز گذشته منتشر شد.

نتیجه تحقیق درباره نقش بریتانیا در جنگ سال ۲۰۰۳ عراق روز گذشته منتشر شد. بر اساس این تحقیق برای شروع جنگ عجله وجود داشته، ارزیابی از توانایی نیروها خوشبینانه بوده و برای بعد از جنگ هم برنامه ای وجود نداشته است.

این گزارش، اتهامات جدی به تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا وارد کرده است. آقای بلر به جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا گفته بوده که « تحت هر شرایطی در کنار شما خواهم ایستاد.» در این زمینه نظر المور بروک، نماینده پارلمان اروپا ارائه خواهد شد.

تصمیم نایجل فاراژ به ماندن در پارلمان اروپا و ایجاد واحد جدید مرزبانی در اروپا، موضوعات دیگر این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط