اخبار از بروکسل؛ نتیجه «برکسیت» همچنان پیش بینی ناپذیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ نتیجه «برکسیت» همچنان پیش بینی ناپذیر

وقفه چند روزه ای که به دنبال قتل نماینده حزب کارگر بریتانیا در فعالیت های سیاسی این کشور ایجاد شده بود، به پایان رسید. از سرگیری مناظرات و کارزار «برکسیت» را در «اخبار از بروکسل» دنبال کنید.