اخبار از بروکسل؛ گام بلند کمیسیون اروپا برای کنترل بحران مهاجرت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ گام بلند کمیسیون اروپا برای کنترل بحران مهاجرت

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

کمیسیون اروپا طرح جدید خود را برای کنترل بحران مهاجرت ارائه کرد. بر اساس این طرح که برای اجرای آن ۶۲ میلیارد یورو در نظر گرفته شده، اتحادیه اروپا به رشد متوازن در کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه کمک می کند.
نظر دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر یونانی مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا را در این زمینه جویا شدیم.

دیدگاه شهروندان لهستانی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نظر آنتونین پانینکا، فوتبالیست مطرح چک درباره امنیت جام ملتهای اروپا و بررسی اسناد پاناما در پارلمان اروپا، موضوعات دیگر این برنامه هستند.