اخبار از بروکسل؛ پیروزی نامزد طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ پیروزی نامزد طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری اتریش

اتریش طرفدار اتحادیه اروپا را به رهبر راست گرایان مخالف اتحادیه ترجیح داده و آقای “ون در بلن” را با حمایت حزب سبز به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. ملی گرایی در اروپا همچنان رو به گسترش است. با دو کارشناس در مورد علل آن گفتگو کرده ایم. همچنین کنفرانس بین المللی سران برای کمک به بشریت در استانبول جریان دارد. اینها همه در اخبار از بروکسل.