رئیس کمیسیون اروپا: لغو روادید برای شهروندان ترکیه باید در چهارچوب قانون باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس کمیسیون اروپا: لغو روادید برای شهروندان ترکیه باید در چهارچوب قانون باشد

کمیسیون اروپا به ترکیه خاطرنشان کرده است که لغو مقررات روادید برای شهروندان ترکیه به اروپا در چهارچوب مقررات اتحادیه صورت می گیرد هرچند که این بخشی از توافق میان دو طرف برای کمکهای ترکیه به حل مسئله مهاجران در اروپا بوده است.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا روز سه شنبه در مقر شورای اروپا گفت: «ترکیه باید تعهدش را به تمام شروط مربوط به (لغو ویزا) نشان دهد تا کمیسیون بتواند پیشنهادهایش را در ماههای آینده به مرحله عمل بگذارد. لغو شرط روادید یک چهارچوب قانونی است که مفاد آن بخاطر ترکیه نادیده انگاشته نخواهد شد.»

در مقابل، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفت اگر اتحادیه اروپا مقررات روادید را لغو نکند، این کشور مفاد توافق با اتحادیه اروپا را در مورد مهاجران رعایت نخواهد کرد: «همچنان انتظار دارم مقررات روادید (برای شهروندان ترکیه) تا ماه ژوئن لغو شود. اگر نشود، کسی نباید انتظار داشته باشد ترکیه به تعهداتش عمل کند.»

ماه گذشته، اتحادیه اروپا و ترکیه توافق کردند که ترکیه در مقابل وجه نقد و لغو شرط ویزای اروپا، مهاجران غیرقانونی را از یونان به خاک خود بازگرداند.