تصویب لایحه استفاده از اطلاعات فردی مسافران هواپیما در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب لایحه استفاده از اطلاعات فردی مسافران هواپیما در اروپا

پارلمان اروپا لایحه مربوط به نحوه استفاده از اطلاعات فردی مسافران هواپیما در اروپا را تصویب کرد. هدف از وضع قانون جدید، ممانعت از ورود، تروریستها و بزهکاران به فرودگاه و هواپیما و در صورت لزوم، پیگیری، تحقیق و پیگرد آن ها است.

بر اساس این قانون، شرکتهای هواپیمایی موظفند اطلاعات فردی کلیه مسافرانی را که از کشور سومی وارد اتحادیه اروپا می شوند، به مقامات امنیتی کشور خود منتقل کنند.

کمیسیون اروپا ضمن استقبال از تصویب این لایحه، گفته است اطلاعات فردی اشخاص محرمانه نگاه داشته خواهد شد، اما این امر به مقامات امنیتی و پلیس اختیار می دهد تا رد پای تروریستها و بزهکاران را دنبال کند.

تصویب این لایحه بخاطر حملات تروریستی اخیر در پاریس و بروکسل تسریع شد.