کمیسیون اروپا در تلاش برای تغییر قوانین پناهجویی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا در تلاش برای تغییر قوانین پناهجویی است

کمیسیون اروپا طرحی پیشنهاد کرده است که بر اساس آن و در صورت توافق همه اعضا، مقررات پناهندگی در اروپا در واکنش به سیل مهاجرت تغییر خواهد کرد.

مقررات کنونی برای حل اختلافاتی که از سال گذشته میان کشورهای اتحادیه اروپا بروز کرده است، کافی نیست.

طرح کمیسیون اروپا مشمول ترمیم “مقررات دوبلین” می شود که بر اساس آن، پناهجویان باید از نخستین کشوری که به آن وارد می شوند، تقاضای پناهندگی کنند. فرانتس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا گفت: «دو پیشنهاد مطرح کرده ایم: یکی آنکه مقررات دوبلین را توسعه داده و به آن مکانیزمی بیفزاییم که در صورت هجوم تعداد قابل توجه پناهجویان به یک کشور، از آن کشور حمایت کند. پیشنهاد دیگر ایجاد مکانیزمی است که بطور خودکار پناهجویانی را که وارد اروپا می شوند، در سراسر کشورهای اروپایی اسکان دهد.»

در واقع، پیشنهاد دوم کمیسیون به معنی آن است که کشوری که پناهجو وارد آن می شود، لزوما مبداء پناهجویی و اسکان او نخواهد بود و اروپا تصمیم خواهد گرفت که بر چه موازینی پناهجویان باید در سراسر کشورهای اروپایی اسکان یابند.