رهبران مذهبی در بلژیک در مراسم دعا و اتحاد با یکدیگر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رهبران مذهبی در بلژیک در مراسم دعا و اتحاد با یکدیگر

روز جمعه، خاخام اعظم کنیسه بروکسل و امام مسجد مسلمانان این شهر، متفقا، دسته گلی بر محل یادبود قربانیان حملات تروریستی ماه گذشته گذاشتند.

در جریان این مراسم مشترک که هدف آن پیام اتحاد و همبستگی میان ادیان بود، دو رهبر مذهبی برای روح از دست رفتگان دعا و یک دقیقه سکوت کردند.

امام مسجد مسلمانان بروکسل گفت: “ما نماینده اتحاد همه جوامع مذهبی در این کشور هستیم. پیام ما این است که ما، مردم نامرئی، یکی هستیم: مسلمان، یهودی، مسیحی و دیگر مذاهب.”

این توصیه به امامهای سایر مساجد بلژیک شده است که مراسم نماز جمعه را به حملات تروریستی ده روز پیش اختصاص دهند.

خاخام اعظم کنیسه بروکسل هم افزود: “از اینجا، قلب پایتخت بلژیک، پیام ما به همه شهروندان، به همه دموکرات منش ها این است که علیه آنچه می تواند دموکراسی های ما را متزلزل کند، مبارزه کنند.”

روز جمعه، مراسم ختم و یادبود قربانیان حملات تروریستی در سراسر بلژیک برگزار می شود.