مجله هفتگی اروپا؛ پیامد حملات تروریستی بروکسل بر اقتصاد این شهر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ پیامد حملات تروریستی بروکسل بر اقتصاد این شهر

ده روز پس از حملات تروریستی در فرودگاه و ایستگاه متروی بروکسل، پایتخت بلژیک همچنان در عزاست. در عین حال بحران مهاجرت به اروپا همچنان بصورت یکی از معضلات اتحادیه اروپا باقی مانده است. اینها همه در برنامه مجله هفتگی اروپا.