نخستین گام اروپا برای کاهش نیاز خود به گاز روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین گام اروپا برای کاهش نیاز خود به گاز روسیه

کمیسیون اروپا برنامه خود را برای تامین انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرد. هدف اصلی این برنامه کاهش نیاز اروپا به گاز وارداتی از روسیه است. میگل آریاس کانته، کمیسر آب و هوا و انرژی با شعار “خانه های خود را گرم کنیم نه زمین را” این برنامه را معرفی کرد.

آقای کانته گفت: «در شرایط بحرانی نیاز شهروندان و مراکز اجتماعی کشورهای عضو تامین خواهد شد. یعنی اینکه یک کشور باید اولویت را به شهروندان و مراکز اجتماعی کشورهای همسایه بدهد و سپس نیاز کارخانه های کشور خود را تامین کند.»

حدود یک سوم انرژی مصرفی در اروپا توسط روسیه تامین می شود. بحران های سیاسی چند سال اخیر و به خصوص بحران اوکراین، رهبران اروپایی را بر آن داشته تا نیاز خود به روسیه را کاهش دهند. کمیسیون جدا از بحث واردات انرژی بر لزوم استفاده بهینه از آن هم تاکید کرده است.