رئیس کمیسیون اروپا: پیشنهادهای ارائه شده به بریتانیا عادلانه است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس کمیسیون اروپا: پیشنهادهای ارائه شده به بریتانیا عادلانه است

نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه خود پیشنهادهای شورای اروپا به بریتانیا را بررسی کردند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا هم در پارلمان حضور داشت.

او گفت: «همیشه گفتم بر اساس یک توافق عادلانه خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستم. پیشنهادهای ارائه شده، هم برای بریتانیا و هم برای بیست و هفت عضو دیگر اتحادیه عادلانه است. اگر بریتانیا نمی خواهد بیشتر از این در اروپا ادغام شود، می پذیریم.»

از سوی دیگر، نمایندگان کشورهای شرق اروپا مخالف پیشنهادهای مطرح شده هستند و آن را تبعیض آمیز می دانند.

دیورت شیفلین، نماینده مجارستانی پارلمان اروپا اظهار داشت: «تسکو یک شرکت بریتانیایی است که در مجارستان و بقیه کشورهای شرق اروپا شعبه دارد. حال کشورهای شرق اروپا می توانند به این شرکت بگویند اگر با اتباع ما در بریتانیا رفتار تبعیض آمیزی داشته باشید، ما هم می توانیم مقابله به مثل کنیم. مطمئنا اگر چنین کاری کنیم سرمایه داران بریتانیایی ناراحت می شوند.»

نایجل فاراژ، نماینده بریتانیایی پارلمان اروپا که خواهان خروج کشورش از اتحادیه اروپاست بیان کرد: «ما وعده گفتگوهایی را دادیم که به تغییرات ملموس روابطمان با اتحادیه اروپا منجر شود. در واقع آقای کامرون این وعده را داد، ولی تاکنون به آن عمل نکرده است. اکثریت مردم بریتانیا این توافق را نمی پذیرند.»

سران کشورهای اروپایی در نشست دو هفته دیگر خود، پیشنهادهای ارائه شده را بررسی خواهند کرد.