سپاه بهداشت اروپا برای بیماری ابولا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سپاه بهداشت اروپا برای بیماری ابولا

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که موج اخیر بیماری ابولا در جمهوری لیبریا تحت کنترل درآمده است، اما هنوز نمی توان گفت که اپیدمی ابولا که در سال دو هزار و سیزده بیش از یازده هزار نفر را به هلاکت رساند، از میان برداشته شده است.

کریستوس استیلیانیدیس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور امدادهای اجتماعی ضمن انتقاد از فقدان سرعت کافی در اعزام گروههای امداد بین المللی به لیبریا گفت: “ما در جریان ایجاد یک سپاه اروپایی امداد پزشکی هستیم که منابع انسانی و تجهیزات آن از طرف تمام اعضای اتحادیه اروپا تامین خواهد شد.”

هرچند در طول چهل و دو روز گذشته، هیچگونه نشانه ای از بروز این بیماری دیده نشده است، اما ویروس ابولا که بومی کشور لیبریا است، می تواند در هر لحظه اپیدمی جدیدی را آغاز کند.

از آن گذشته، گفته می شود حدود نه ماه بطول می انجامد تا یک منطقه آلوده به ابولا از آلودگی پاک شود.